Pokud se zabýváte testováním webových aplikací, na některé prvky webů během dne kliknete nespočetněkrát. V případě regresních testů (ať je regrese prováděna v rámci smoke testu anebo v rámci větších samostatných regresních testů ověřujících funkcionalitu značné části webu) jste nuceni stejné testy opakovat třeba s každou novou verzí aplikace. Během takových testů chcete ověřit, jestli nějaká modifikace (oprava, změna atp.) v aplikaci nezpůsobila nějaký nechtěný efekt. Velmi stroze ono kliknutí na tlačítko a kontrola, že to stále funguje. Zvláštní význam pak mají tzv. E2E (End2End, End to End) regresní testy, během nichž je zkoumáno, že integrované aplikační komponenty fungují podle očekávání – aplikace je pak testována na bázi reálných scénářů.

Naštěstí existují možnosti pro automatizaci regresních testů webových aplikací, které dokonce vycházejí vstříc E2E testům. Jednou z možností je nástroj Cypress, který umožňuje automatizovat scénáře jednoduché i složitější.

Tedy zkusme namísto manuálních regresních testů využít automatizované testování Cypressem!

Souborová struktura

Standardně jsou při vývoji Joomla! modulu používány následující základní soubory:

  • mod_tags.php: Hlavní vstupní bod mobulu. Shromažďuje všechna potřebná data, tzn. provede všechny potřebné inicializační rutiny, zavolá procesní rutiny. Uvádí šablonu, která bude zobrazována na výstupu modulu.
  • mod_tags.xml: Obsahuje informace o modulu. Určuje soubory, které Joomla! musí nainstalova. Specifikuje konfiguraci modulu.
  • helper.php: Obsahuje helpertřídu používanou k provedení načtení informací zobrazovaných v modulu (zpravidla z databáze či z jiného zdroje).
  • tmpl/default.pgp: Šablona modulu.Vezme získaná data a vygeneruje HTML zobrazené na stránce.
mod_tags.php