Ramp-up

Jedná se o dobu náběhu. Tím definuji dobu, za jakou se rozběhne plný počet vláken (uživatelů). Resp časový rámec v sekundách na zahájení činnosti všech vláken

Příklad 1:

  • Number of Threads (users): 100.
  • Ramp-up period (seconds): 100.
  • To znamená, že JMeter každou sekundu spustí 1 vlákno za rump-up / threads. Tzn. za 100 / 100 = 1.

Příklad 2:

  • Number of Threads (users): 100.
  • Ramp-up period (seconds): 50.
  • To znamená, že JMeter každou sekundu spustí 1 vlákno za rump-up / threads. Tzn. za 50 / 100 = 0,5 s. Tedy 2 vlákna za 1 s.

Příklad 3:

  • Number of Threads (users): 100.
  • Ramp-up period (seconds): 200.
  • To znamená, že JMeter každou sekundu spustí 1 vlákno za rump-up / threads. Tzn. za 200 / 100 = 2 s.

Důležitým faktorem je propustnost (throughput). Propustnost je počítána jako poměr poštu požadavků za jednotku času. Throughput = (number of requests) / (total time). Abychom měli kontrolu nad propustností, lze využít plugin JMeteru Constant Throughput Timer.

Počet současných uživatelů vs. počet souběžných uživatelů

Je důležité rozlišovat mezi počtem současných uživatelů (simultaneous users) a počtem souběžných uživatelů (concurrent users).

Současní uživatelé jsou takoví uživatelé, kteří vykonávají stejnou akci ve stejnou dobu. Například všichni uživatelé stisknou totéž tlačítko ve stejný okamžik.

Souběžní uživatelé jsou takoví uživatelé, kteří ve stejném časovém rámci vykonávají různé akce.