.hraccess - změna hlaviček:

<IfModule mod_headers.c>
        <If "%{THE_REQUEST} =~ /necozrequestu|necozrequestu/">
            Header set Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate"
            Header set Pragma "no-cache"
            Header set Expires 0
        </If>
</IfModule>
</IfModule>

Je dobré mít i nějaké Else, když je If.

Někteér tipy: https://httpd.apache.org/docs/2.4/expr.html#examples