1. Ujistit se, že věc, kterou chci ohýbat, je "component" nebo "group".
  2. Je-li to možné, seřadit věci podél červené osy.
  3. Pomocí "Lines" nakreslit rovnou hranu rovnoběžnou s délkou věci, která je ohýbána. Ujistit se, že je rovnoběžný s červenou barvou.
  4. Nakreslit zakřivenou hranu, která představuje cestu ohybu pro nadcházející ohnutý tvar.
  5. Vybrat skupinu nebo komponentu, která bude ohýbána.
  6. Aktivovat nástroj Extensions > Chris Fullmer Tools > Shape Bender.
  7. Jednou kliknout na přímku nakreslenou v kroku 3 (ujistit se, že se zvýraznila).
  8. Jednou kliknout na přímku, která byla vytvořena v kroku 4.
  9. Dát počítači chvíli čas
  10. Zkontrolovat náhled, případně upravit šipkami nahoru a dolů. Pokud je to OK, stisknout Enter.

.hraccess - změna hlaviček:

<IfModule mod_headers.c>
        <If "%{THE_REQUEST} =~ /necozrequestu|necozrequestu/">
            Header set Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate"
            Header set Pragma "no-cache"
            Header set Expires 0
        </If>
</IfModule>
</IfModule>

Je dobré mít i nějaké Else, když je If.

Někteér tipy: https://httpd.apache.org/docs/2.4/expr.html#examples