Za frézování považujeme strojové třískové obrábění obrobků z různých materiálů. Pro obrábění je klasicky použit rotující vícebřitý nástroj. Nástroj nebo obrobek (či kombinovaně) se pohybuje zpravidla ve třech osách, jsou však i více-osá zařízení.

  • Frézka = frézovací stroj.
  • Fréza = frézovací nástroj.

CNC (Computer Numeric Control) - počítačové číslicové řízení se používá pro automatizaci různých strojů, v mém případě uvažuji frézku. CNC je typ řízení; v případě frézek (resp. dalších obráběcích strojů) se setkáváme ještě s NC řízením (Numeric Control - řízení pomocí děrných štítků) a konvencnčím (klasickém) řízením (pomocí pák, klik).

Existuje mnoho typů CNC frézek - konzolové, portálové, rovinné, kopírovací atd. Osobně se nyní soustředím na menší frézku, patřící mezi tzv. CNC routery. CNC routery se využívají k obrábění především deskových materiálů, neboť mají malý rozsah posuvu v ose Z.

Rozhodl jsem se pořídit CNC router z důvodu rozšíření možností výroby zejména hmatových pomůcek pro osoby se zrakovým hendikepem. Doposud jsem s úspěchem používal FDM 3D tiskárny, avšak velmi často se setkávám s případy, pro něž se hodí spíše jiné způsoby výroby, mnohdy z pohledu efektivnosti, vhodnosti materiálu, rychlosti výroby apod.

Podobně jako v případě 3D tiskárny jsem stál před rozhodnutím, jestli si mám CNC router zkonstruovat anebo koupit již hotový. Po relativně krátkém přemýšlení jsem se rozhodl nevěnovat čas rizikové konstrukci CNC routeru - mým cílem je výroba zejména hmatových pomůcek, nikoliv výroba samotné frézky (byť konstrukce sama o sobě může být velmi fascinující). A myslím, že jsem se rozhodnul správně (život je krátký na to, abych se zdlouhavě věnoval konstrukci něčemu, co zvládnul již někdo lépe přede mnou - to jsem pochopil nejen v případě CNC frézky, ale také u 3D tisku či broušení optiky pro astronomický dalekohled). Koupil jsem CNC router Shepeoko od Carbide3D z USA, konkrétně největší dostupnou variantu Shapeoko XXL.

Shapeoko:

Carbide Create:

Ostatní odkazy: