Úkol 8 – Nedostatečná validace vstupu – 2

Dostaňte se k citlivým informacím prostřednictvím funkcionality sloužící pro zadávání webové adresy.

Úkol 7 –Nedostatečná validace vstupu – 1

Zkuste získat přístup ke všem uživatelským údajům, aniž byste znali uživatelské jméno a heslo. Častým problémem bývá nevalidovaný vstup.

Úkol 6 – Nezabezpečené ukládání dat – 4

Cílem je znovu zjistit, kde jsou data uložená uživatelem uložena, a také kód, který je zranitelný.

Úkol 5 – Nezabezpečené ukládání dat – 3

Obdoba předchozího úkolu (avšak data jsou ukládána jinam).  Cílem je zjistit, kde jsou data uložena (a kód, který je zranitelný).