Nyní je naším cílem získat přístup k těmto informacím bez nutnosti kliknutí na toto tlačítko. Uvidíme, jak to udělat. Pohled na soubor AndroidManifest.XML odhalí následující položku spojenou s aktivitou. 

V MobSF:

 • V nástroji MobSF si zobrazte přehled AndroidManifest.xml.
 • Zajímá nás následující část XML
  <activity android:label="@string/apic_label"
  android:name="jakhar.aseem.diva.APICredsActivity">
  <intent-filter>
  <action android:name="jakhar.aseem.diva.action.VIEW_CREDS" />
  <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
  </intent-filter>
  </activity>
 • Tzn. <intent-filter> by nemělo být považováno za ochranný mechanismus - je veřejně exportovatelná, proto je tato aktivita zranitelná - lze ji vyvolat jakoukoliv aplikací zvenčí.

V Anboxu:

 • Vypněte aplikaci DIVA.
 • V terminálu zadejte
  adb shell am start jakhar.aseem.diva/.APICredsActivity
 • Zobrazily se přístupové údaje, tak jako bychom to provedli přes DIVA - tzn. že něco takového by mohla udělat třeba i jiná aplikace.
 • Formálně správněji by uvedený příkaz mohl být