3D tisk umožňuje (v uvozovkách) „tisk“ trojdimenzionálních (trojrozměrných; ve smyslu rozměrů kartézské soustavy souřadnic; se 3 vzájemně kolmými osami) objektů. „3D tisk“ je zlidovělý pojem pro postup syntetizace (slučování, uměle vyráběné), byť by bylo přesnější uvádět 3D aditivní (přídavnou) robotizaci. Nicméně i zlidovělost má svůj význam a proto pojem „3D tisk“ vnímejme se vší vážností, bez ohledu na fakt, že „tisk“ odkazuje na postupy inkoustových tiskáren, kdy je tištěný materiál také injektován (a odtud se význam rozšířil na další techniky - vytlačování, spékání, slinování aj.).

Je nemálo typů (technologií) 3D tiskáren, jejichž ceny se pohybují od tisíců po desítky milionů Kč - FFF (Fused Filament Fabrication) / FDM (Fusing Deposition Modeling), SLA (Stereolitogrpahy apparatus; vytvrzování polymerů pomocí UV), SLS (Selective Laser Sintering), PolyJet, Laminování...​ Pro běžné lidové použití jsou k dispozici cenově dostupné 3D tiskárny, zpravidla založené na open source (při technologickém posunu lze 3D tiskárnu levně rozšířit), mezi které patří i ve své kategorii celosvětově nejlepší 3D tiskárny od českého výrobce Prusa Research.

Pořídíme-li si domů, do školy... 3D tiskárnu, poměrně brzy zjistíme její limity a byť konečné výrobky budou vydařené, zjistíme, že velmi nemalou a podstatnou součásti 3D tisku je návrh digitální podoby modelu, podle které 3D tiskárna konečný výrobek vytiskne. Zpravidla jsou využívány 2 cesty, jak získat digitální model: buď si digitální model vyhotovíme sami anebo si ho stáhneme z některého veřejně sdíleného úložiště. Třetí možností může být úprava modelu získaného z jiného zdroje.

Pokud si chceme model zhotovit sami, volbou mohou být 3 postupy:

Je-li pro nás snadnější si model stáhnout a následně použít pro tisk, je možné využít různých veřejně dostupných zdrojů, např.: ThingiverseGrabCAD RepositorySketchfabCGTraderMyMiniFactoryYeggiPinshapeYouMagin a mnoho dalších.

Existují i tematicky úzce zaměřené zdroje, např.: NASA 3D Resources3D for SchoolTouch MapperBritské muzeumLouvre.

Máme-li k dispozici digitální model, musíme ještě nějak tiskárně sdělit, podle jakých souřadnic má tisknout, jak rychle anebo třeba jakou teplotou má nahřívat trisku, kterou procházím materiál. K tomu lze použít například populární Slic3r od italského programátora Alessandra Ranellucciho, 3D Builder od Microsoftu apod.